Vám přináší:


výběr regulačních poplatků
- možnost tisku příjmových dokladů pro pacienty i zpracování pro ZP

Jednoduchost
- účelný a rychlý program s jednoduchým ovládáním a přehlednou orientací
Spolehlivost - ochrana všech údajů o pacientech i podkladů pro vyúčtování
Komplexnost - profesionální a kompletní vedení lékařské dokumentace včetně vyúčtování
Perspektivu - stálý vývoj programu a garance jeho úprav dle změn legislativy
Kompatibilitu - komunikuje s externími programy pro obsluhu přídavných zařízení (EKG,
                         ultrazvuk, RTG a pod.)
Seznamte se s jeho hlavní nabídkou :

• Přehledná KARTOTÉKA PACIENTŮ
Zápis nových pacientů. Kontrola správnosti rodných čísel. Vyhledávání pacientů dle různých kritérií a zápis do jejich zdravotní dokumentace. Rodinná a osobní anamnéza.

• Kompletní ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE
Rychlý zápis do karty pacienta pomocí předdefinovaných "vzorových zápisů." Vedení nálezů a tisk celého nebo vybraných částí chorobopisu. Vystavování a tisk lékařských zpráv. Trvalá terapie. Upozornění na rizikové faktory - alergie. Hlídání datumu přeočkování aj.

• Praktická DISPANZARIZACE PACIENTŮ
Předdefinované i vlastní dispenzární skupiny. Snadný výběr dispenzarizovaných pacientů. Zvaní na preventivní prohlídky. Tisk pozvánek.

• Rychlé a bezchybné VYÚČTOVÁNÍ
Vyúčtování provedených výkonů, ZÚM a ZÚL všem ZP. Možnost předdefinování skupin výkonů k určitému ošetření, které se opakují pro rychlé vyúčtování. Rychlé zpracování dávek na disketu. Tisk průvodních listů a faktur. Jednoduché přeúčtování vrácených dávek ze ZP. Kapitační platba. Zálohování dat.

• Úsporné SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ
Statistika provedených výkonů a použitého ZÚM a PZT. Přehled denních výkonů s cenovým ohodnocením. Sledování nákladů na léky. Sledování odpracované doby lékaře v závislosti na vykázaných výkonech. Kontrola vykazovaných výkonů. Vyhledávání léků, cen a úhrad ZP. Statistika předepsaných léků na recepty. Sledování nákladů pro jednotlivé ZP. Statistika vystavených poukazů na ortopedické pomůcky.

• Snadný tisk formulářů - RECEPTY poukazy, pozvánky, neschopenky aj.
Vystavování a tisk receptů. Evidence dlouhodobě užívaných léků a možnost opakovaného vystavení receptu. Sestavování a předpis magistraliter. Vystavování a tisk různých žádanek. Vystavování a tisk neschopenek. Sledování pracovní neschopnosti. Kniha práce neschopných.

• Přehledný DIÁŘ A TEXTOVÝ EDITOR
Vedení diáře. Objednání a přehled pozvaných pacientů na konkrétní den. Vedení termínů schůzek. Poznámky. Tisk seznamu objednaných pacientů, kteří se nedostavili do ordinace. Možnost vkládání textů z jiných částí programu - např. údajů z karty pacienta, ze záznamu o vyšetření, přenos textů z anamnézy aj.

• Samozřejmá BEZPEČNOST DAT
Ochrana přístupu k programu pomocí přístupového hesla. Archivace a obnova dat.

• Speciální PROGRAMOVÉ MODULY
Základní verzi programu mohou pro svou práci využívat všichni lékaři, pro pediatry, gynekology a ostatní odborné lékaře jsou vytvořeny speciální programové moduly.


Práce v síti:

LÉKAŘ - SESTRA
Propojení dvou počítačů do sítě podstatně zrychlí práci lékaře. V době, kdy lékař vyšetřuje pacienta, připraví sestra údaje o pacientovi dalším, opraví změny v hlavičce karty, zapíše subjektivní potíže, výsledky laboratorního vyšetření pacienta atd. Po vyšetření pacienta lékařem vytiskne sestra zápisy do karty pacienta, recepty, žádanky apod. Samozřejmě bez možnosti změn v zápisech a bez přístupu k účetním údajům. Jednoduše může vytisknout např. adresy na pozvánky k preventivním prohlídkám, očkování apod.

CENTRÁLNÍ RECEPCE
Umožňuje zřízení více pracovišť pracujících nad společnou kartotékou pacientů v rámci jednoho zdravotnického zařízení. Odesílání pacientů do jednotlivých ordinací.


Obecné požadavky na výpočetní techniku:

Přestože program Dr.HELP pracuje zcela spolehlivě i na počítačích

Intel Celeron 333 MHz, 12 GB HDD, Win 95


doporučujeme pro pohodlnější práci počítač řady Pentium s optimální konfigurací hardware:

Celeron 2,4 GHz, 512 MB RAM, 60 GB HDD, Windows XP Professional